Cele projektu

małopolski-modelowy-dom-pasywny

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.2 Eko przedsiębiorstwa

Cele projektu

Przedmiotem projektu jest wybudowanie jednorodzinnego mieszkalnego budynku pasywnego. W obiekcie zostaną wykorzystane nowoczesne technologie stosowane w budownictwie pasywnym. Budynek zostanie wybudowany z materiałów o wysokim współczynniku izolacyjności przegród zewnętrznych. Niskie zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną pokryją odnawialne źródła energii: system fotowoltaiczny, pompa ciepła. Zastosowane systemy; wentylacyjny z rekuperacją i inteligentne systemy oszczędzania energii przyczynią się do zredukowania emisji CO2, ponieważ dom nie będzie produkował gazów cieplarnianych i zanieczyszczał powietrza.

Realizacja projektu “Małopolski Modelowy Dom Pasywny”, umożliwi organizowanie warsztatów, spotkań informacyjno-promocyjnych dotyczących zalet budynków pasywnych dla uczniów szkół średnich i technicznych oraz mieszkańców terenu Małopolski a w szczególności mieszkańców gminy Pleśna i powiatu tarnowskiego. Budynek będzie przeznaczony także na czasowy wynajem w okresie trwałości projektu /na okres maksymalnie do 7 dni/ dla potencjalnych zainteresowanych inwestorów celem zapoznania ich z korzyściami inwestowania w budownictwo pasywne.

Wybudowanie demonstracyjnego domu pasywnego i zastosowanie nowoczesnych technologii proekologicznych wpłynie na pozytywny wizerunek wnioskodawcy i zwiększy konkurencyjność jego firmy na rynku.

 

Okres trwalości projektu

3 lata od daty zakończenia realizacji projekt

Najważniejsze cechy

Powierzchnia budynku modelowego 122 m2

Test szczelności budynku wynik n50=0,46.

Certyfikat pasywności, energia użytkowa, EUco=11,70kWh/(m2rok)

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Rozpoczęcie realizacji projektu: 5 lipca 2019 r.

Zakończenia realizacji projektu: 5 lipca  2021 r

Projekt małopolski modelowy dom pasywny plakat